Learn Basic Kiswahili Salutations

Learn Basic Kiswahili Salutations
Learn Basic Kiswahili Salutations

Feel appreciated, be happy, be humorous, and learn a few Swahili phrases.
You will be glad you did.
The locals will appreciate your efforts very much. Here are a few useful phrases and words you could use to interact with locals and get around on your Safari:
Hello = Jambo / hujambo / Salama
How are you? = Habari gani
Fine (response) = Nzuri
Goodbye = Kwa heri
See You Later = Tuonane/tutaonana
Nice to meet you = Nafurahi kukuona
Goodnight = Lala salama.
Where is the … = ni wapi …
Airport = uwanja wa ndege
Bus station = stesheni ya basi
Bus stop = stendi ya basi
Taxi stand = stendi ya teksi
Train Station = stesheni ya treni
Bank = benki
Market = soko
Police station = kituo cha polisi
Post Office = posta
Tourist Office = ofisi ya watalii
Toilet/bathroom = choo/msalani or mahali pa kujisaidia
Today = leo
Tomorrow = kesho
Yesterday = jana
Now = sasa
Later = baadaye
Every day = kila siku
Monday = Jumatatu
Tuesday = Jumanne
Wednesday = Jumatano
Thursday = Alhamisi
Friday = Ijumaa
Saturday = Jumamosi
Sunday = Jumapili
Yes = Ndiyo
No = Hapana
Thank you = Asante
Thank you very much = Asante sana
Please = Tafadhali
OK = Sawa
Excuse me = Samahani
You’re welcome = Starehe.
Can you help me? = Tafadhali, naomba msaada/usaidizi
What is your name? = Jina lako ni nani?
My name is = Jina langu ni …
Where are you from? = Unatoka wapi?
I’m from .. = Natoka …
May I take a picture? = Naomba kupiga picha
Do you speak English? = Unaongea Kiingereza?
Do you speak Swahili? = Unaongea Kiswahili?
Just a little bit = Kidogo tu!
How do you say in Swahili? = Unasemaje … kwa Kiswahili
I don’t understand = Sielewi
Friend = Rafiki
I’d like = nataka …/ningependa
Food = chakula
Hot/cold = moto/baridi
Water = maji
Hot/cold water = maji moto/baridi
Drinking water = maji ya kunywa
Soda (soft drinks) = soda
Beer = bia
Milk = maziwa
Meat = nyama
Chicken = nyama kuku
Fish = samaki
Beef = nyama ng’ombe
Fruit = matunda
Vegetables=mboga.

Above is a list to Learn Basic Kiswahili Salutations