safaris@natural-track.com     |       254 20 2663761  or  254 713 771 001

Learn Basic Kiswahili Solutations

inner_pic26

Feel appreciated, be happy, be humorous, and learn a few Swahili phrases.
You will be glad you did.
The locals will appreciate your efforts very much. Here are a few useful phrases and words you
could use to interact with locals and get around on your Safari:
Hello = Jambo / hujambo / Salama
How are you? = Habari gani
Fine (response) = Nzuri
Goodbye = Kwa heri
See You Later = Tuonane/tutaonana
Nice to meet you = Nafurahi kukuona
Goodnight = Lala salama.
Where is the … = ni wapi …
Airport = uwanja wa ndege
Bus station = stesheni ya basi
Bus stop = stendi ya basi
Taxi stand = stendi ya teksi
Train Station = stesheni ya treni
Bank = benki
Market = soko
Police station = kituo cha polisi
Post Office = posta
Tourist Office = ofisi ya watalii
Toilet/bathroom = choo/msalani or mahali pa kujisaidia
Today = leo
Tomorrow = kesho
Yesterday = jana
Now = sasa
Later = baadaye
Every day = kila siku
Monday = Jumatatu
Tuesday = Jumanne
Wednesday = Jumatano
Thursday = Alhamisi
Friday = Ijumaa
Saturday = Jumamosi
Sunday = Jumapili
Yes = Ndiyo
No = Hapana
Thank you = Asante
Thank you very much = Asante sana
Please = Tafadhali
OK = Sawa
Excuse me = Samahani
You’re welcome = Starehe.
Can you help me? = Tafadhali, naomba msaada/usaidizi
What is your name? = Jina lako ni nani?
My name is = Jina langu ni …
Where are you from? = Unatoka wapi?
I’m from .. = Natoka …
May I take a picture? = Naomba kupiga picha
Do you speak English? = Unaongea Kiingereza?
Do you speak Swahili? = Unaongea Kiswahili?
Just a little bit = Kidogo tu!
How do you say in Swahili? = Unasemaje … kwa Kiswahili
I don’t understand = Sielewi
Friend = Rafiki
I’d like = nataka …/ningependa
Food = chakula
Hot/cold = moto/baridi
Water = maji
Hot/cold water = maji moto/baridi
Drinking water = maji ya kunywa
Soda (soft drinks) = soda
Beer = bia
Milk = maziwa
Meat = nyama
Chicken = nyama kuku
Fish = samaki
Beef = nyama ng’ombe
Fruit = matunda
Vegetables=mboga.

Partners With Us

Replacing Plastic Bags

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
typesetting industry. Lorem Ipsum has been
standard dummy text ever since the 1500s,

Kenya Volunteer Programs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s,